Behandling

Osteopati & Massageterapi

Osteopatisk Behandling

Osteopat Akuten arbetar med vård som är patientcentrerad. Vi fokuserar på din smärtproblematik där vi tillsammans kommer fram till en behandlingsplan som fungerar just för dig.

På ditt första osteopatiska besök genomförs en amnanes där vi diskuterar igenom din allmänna hälsa, såsom din sjukdomshistoria, medicinering och livsstil. Beroende vad din smärtproblematik är så ser vi igenom din kroppshållning samt rörlighet. Vid behov utförs även ortopediska test, neurologiska test där motorik, sensorik och reflexer inkluderas, och vid behov kan blodtryck kollas upp. Vidare undersöks patienten via palpation för att undersöka vilken vävnad som är smärtpåverkad. Efter undersökning kommer vi fram till en arbetsdiagnos som vi sedan kan påbörja behandling.

Med en global helhetssyn av kroppen kan vi vidare se vad som orsakar ditt problem och behandla för att minska risken att smärtproblematiken inte återkommer.

Ett osteopatiskt besök tar 30 minuter.

Återbesök tar oftast 30 min beroende på vad som orsakat smärtan, och hur länge du har haft besvär. Vid återbesöket fortsätter vi med avlastning för att din kropp skall återgå till så god funktion som möjligt.

Om osteopat behandling inte är lämplig kommer läkarvård föreslås.


Massageterapi Behandling

Massage - Svensk Klassisk Massage 30 min

Är en mer inriktad behandlingsform på problemområde, där man går in i muskulaturen och masserar samtidigt som man löser upp ytliga spänningar och får igång blodcirkulationen i hela kroppen. 

Massage - Svensk Klassisk Massage 75 min

Är en avslappnande och rogivande behandlingsform för hela kroppen, där man går in i muskulaturen och masserar samtidigt som man löser upp ytliga spänningar och får igång blodcirkulationen i hela kroppen.