Vad är osteopati?

Vad är osteopati?

Osteopati är en form av manuell medicin som innebär att osteopaten utför undersökning och behandling med sina händer som främsta verktyg. Den grundläggande principen inom osteopatin är att kroppen fungerar som en helhet och att alla delar påverkar varandra, att struktur och funktion är sammanlänkade. Den allmänna hälsan är beroende av en välfungerande rörelseapparat, en bra och effektiv nervförsörjning samt god blod- och lymfcirkulation. Läkaren och kirurgen Andrew Taylor Still från USA är grundaren för osteopatins historia som skapades under 1800-talet.

I stora delar av världen är osteopatin en del av primärvården såsom Frankrike, Australien och England. I USA har de läkarlegitimation.

Andrew Taylor Still använde sig av 4 olika osteopatiska principer:

  • Kroppen är en enhet
  • Kroppen har en självläkande och självreglerande förmåga
  • Struktur och funktion är beroende av varandra
  • Rationell behandling baseras på dessa principer.

Inom osteopatin behandlar man inte bara symptomet, utan hela personen. Genom att hjälpa och stötta kroppen till sin egen självläknings förmåga gör att kroppens struktur kan få hjälp att återställa sig till normal funktion.

I Sverige behandlar osteopaten människor i alla åldrar förutom barn under 8 år. 


Osteopatiska behandlingsformer

Osteopaten använder sig av olika tekniker för att återfå god funktion i rörelseapparaten, här är några av dessa tekniker som kan användas:

Manipulation:

Är en teknik som innebär att man låser in leden mot en barriär där man med en snabb, hastig och lätt rörelse går igenom barriären. Vid nedsatt rörlighet i en led är denna teknik användbar.

Artikulering/Mobilisering:

Detta är en direkt teknik som med mjuka och upprepande rörelser behandlar leden genom stretch av led, ligament och omkringliggande muskler.

MET (muscle energy technique):

Denna direkta teknik används för att förlänga eller stärka muskeln. Man tar muskeln eller leden till en barriär och begär ett motstånd och sedan slappna av.

Visceral behandling:

Organ ligger inneslutna i fascia (bindväv) och fäster sig via ligament. Ibland så kan dessa binvävsstrukturer ge sämre rörlighet i organets rörlighet och funktionen kan försämras. Genom visceral behandling kan man öka rörligeten för organen och där med påverka nervsystemet.

BLT (Balanced Ligamentous Tension):

Denna teknik används av osteopater för att få omkringliggande ligament och muskler att slappna av. Det gör man genom att föra ligamentet/leden till ett avslappnat läge och där smärtan kan lindras.

Strain- and counterstrain:

Här arbetar man med avslappning i vävnaden där man för en led in till en avslappnad position och håller kvar i ca 90 sekunder för att sedan sakta komma tillbaka till ursprungsläget. Här arbetar man med att minska smärta i vävnaden.

Kraniell behandling:

I dagligt tal IVM (Involontary movement) är en lugnare form av behandling för att minska på spänningar i kroppen.

Mjukdelsbehandling:

Används som direkt teknik för att öka cirkulationen i muskulaturen samt bindväv för att minska smärta i vävnaden.